Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen Nidingens Vänner Verksamhetsberättelse 2022 Föreningen höll den 19 mars 2022 årsmöte för verksamhetsåret 2021 på Gottskärs Hotell. På årsmötet valdes ordförande samt styrelseledamöter. Styrelsen har följande sammansättning efter konstituering: Henrik Dahlquist-ordförande, Annette Seldén-vice ordförande,Elisabeth Adman Hedestad-kassor, örlCarl-Johan Thorell - sekreterare, övriga ordinarie ledamöter: Lisbeth Dahlgren, Johan Elvborn, Magnus Nolberger, Uno Unger och Martin Thompson samt Marie Cervin som adjungerad ledamot.
Årsmötet hade ca 80 deltagare och efter mötet berättade Annette Seldén om hur miljön i havet påverkats i vårt närområde.
Föreningen hade vid årets utgång 458 medlemmar.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda möten.

Internationella fyrdagarna ägde rum 20-21 augusti. Under lördagen var vi i Åsa tillsammans med Bråtafyren. Söndagens blåsväder innebar få besökare på Nidingen. Övriga arrangemang vi deltagit i: Maritima dagen på Onsala båtmuseum samt Gräppås Julmarknad. Vi har sålt mössor, muggar och böcker till medlemmar och besökare på ön. Under året har kontakter tagits med Statens Fastighetsverk angående skötsel och underhåll på Nidingen. Under senhösten stängdes ingångarna till fyrarna och dörrarna togs med för reparation.

Styrelsen kommer under 2023 att fortsätta tidigare planerade aktiviteter: Planerat möte med samtliga intressenter till Nidingen för att där diskutera framtida elförsörjning till ön, deltagande i Onsala Båtmuseums sommarutställning, ombyggnad av hemsida och förbättring av vår kommunikation på sociala medier, få flermedlemmar, fler unga medlemmar och nya medlemmar från södra delen av kommunen.

Styrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret 2022.
Onsala 9 mars 2023.
Henrik Dahlquist, Annette Seldén, Elisabeth Adman Hedestad, Carl-Johan Thorell, Lisbeth Dahlgren, Johan Elvborn, Magnus Nolberger, Uno Unger och Martin Thompson Marie Cervin
Henrik Dahlquist             Carl-Johan Thorell
ordförande                        sekreterare

Medlemsskap 2023: 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familjemedlemsskap

Swish 1230363044 mottagare Nidingens vänner.

Bankgiro nr 771-7374
För utländska medlemmar:SEB:s Bic kod ESSESE 3150000000051501056034, 10640, Stockholm
Glöm inte ange namn och adress!

Hämta en utskriftsvänlig version   

"Vi söker alltid fler som känner för att bli
medlem i Nidingens Vänner"