Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året bestått av:
Annette Seldén-ordförande, Mats Duell-vice ordförande, Elisabeth Adman Hedestad-kassör, Lisbeth Dahlgren-sekreterare. Övriga ordinarie ledamöter: Tore Bernefur, Hans Söderström, Anders Jacobsson, Johan Elvborn och Magnus Nolberger.

Intresset för vår förening är fortfarande stort och vi är ca 480 medlemmar. Årsavgiften under 2017 har varit 60 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda styrelsemöten, samt en del frågor har vi löst med mailkonversation.

Årsmötet som var välbesökt ägde rum 18 mars 2017 på Båt & Sjöfartsmuseét i Onsala. Efter årsmötesförhandlingarna höll Fredrik Blomqwist ett mycket intressant föredrag samt visade bilder ur sitt bildarkiv om det okända livet under ytan på svenska västkusten, därefter avnjöts en god buffè.

Årets internationella fyrdag 20 augusti, blev inställd på grund av dåligt väder.

I övrigt har vi ute på Nidingen lägenheten, som står till medlemmarnas förfogande. Där har vi skaffat nya sängkläder, ny gardinstång och gardin. Styelsen har genom Hans Söderström pratat med Thomas Andreasson från Statens Fastighetsverk om att lägenheten behöver målas om, vilket vi fått tillåtelse att göra. Vi hoppas kunna utföra det under 2018.

Vi samverkar med Göteborgs Ornitologiska Förening (Nidingens Fågelstation), som håller den västra fyren öppen för allmänheten med gratis inträde.

De nya trädgårdsmöblerna (2 grupper) som Thomas Haraldsson har tillverkat är nu på plats ute på Nidingen. Den inköpta flaggstången med invändig lina har Anders Jacobsson med kamrater fraktat ut och monterat på ön.

Vi håller även med flagga, livräddningsbojar och badstege.

Föreningen har även deltagit på Onsaladagen den 13 maj samt traditionsenligt nationaldagsfirande tillsammans med kyrkan och Hembygdsgillet den 6 juni. På Apelrödsdagen den 2 september sålde vi böcker och hade även ett lotteri.

Vår hemsida och Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Hjälp oss att sprida den här sidan, gå in och gilla samt dela våra inlägg med dina vänner. Vi hoppas att vi framöver fortsätter öka medlemsantalet och ser fram emot ett nytt år och förhoppningsvis många besök på vår vackra ö Nidingen.

Styrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret 2017.
Vallda 20 februari 2018.
Annette Seldén             Lisbeth Dahlgren
ordförande                        sekreterare

Medlemsskap 2018: 100 kr för enskild medlem eller 120 kr för familjemedlemsskap

Swish 1230363044 mottagare Nidingens vänner. Glöm inte ange namn och adress!

Bankgiro nr 771-7374. Glöm inte ange namn och adress!

Plusgiro 46 73 36 - 4. Glöm inte ange namn och adress!

Hämta en utskriftsvänlig version   

"Vi söker alltid fler som känner för att bli
medlem i Nidingens Vänner"