STATENS FASTIGETSVERK HAR MONTERAT DE NYRENOVERADE DÖRRARNA TILL BÅDA FYRARNA UNDER APRIL 2023


YTTERLIGARE INFORMATION

Under November 2022 hämtade Statens fastighegtsverk de gamla dörrarna till sin verkstad för renovering. De nyrenoverade dörrarna är nu på plats lagom till sommaren.

Bli medlem

Medlemsavgift: 100 kr för enskild medlem eller 150kr för familjemedlemskap.

Swish 1230363044 mottagare Nidingens Vänner
eller till
Bankgiro nr 771-7374 eller
swish 123 036 3044
För utländska medlemmar:SEB:s Bic kod ESSESE 3150000000051501056034, 10640, Stockholm
OBS! Glöm inte att ange namn och adress!.

Foto: Annette Selden
Uno Unger