Firandet!
Det stora firandet blir den 15 juni på Nidingen och vi hoppas att många kommer ut till Nidingen då antingen med uppsatta båttransporter eller för egen regi. Just nu håller vi på att ta fram ett trevligt program för dagen tillsammans med Kungsbacka kommun, Statens Fastighetsverk, Svenska Fyrsällskapet, Sjöfartsverket och många fler. Mer information och programpunkter kan ni läsa i Kaparbladets majnummer, på vår hemsida nidingensvanner.se och på Facebook.