Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har under året bestått av:
Magnus Nolberger-Ordförande, Annette Seldén-vice ordförande, Elisabeth Adman Hedestad-kassör, Lisbeth Dahlgren-sekreterare.

Övriga ordinarie ledamöter: Tore Bernefur, Johan Elvborn, Carl-Johan Thorell, Marcus Andreasson. och Uno Unger.

Övriga adjungerade ledamöter: Martin Thomson och Johan Andersson

Intresset för vår förening är stort och vi är nu 500 medlemmar, varav 55 tillkommit 2019. Årsavgiften under 2019 har varit 100 kr för enskild medlem och 120 kr för familj.

Styrelsen har under året haft endast 2 styrelsemöten beroende av väl kända pandemi omständigheter. Styrelsen har hållit kontakt via mail och telefon,

Dessvärre hade vi inget årsmöte för 2019 och vår förhoppning är att vi skall kunna genomföra årsmöten för 2019 och 2020 samtidigt under hösten 2021.

Årets internationella fyrdag i augusti var välbesökt på ön med 46 besökande i nya fyren..

I övrigt har vi ute på Nidingen lägenheten, som står till medlemmarnas förfogande. Där har vi inköpt en ny säng, nu finns det 4 bäddar i lägenheten. Varmvattensberedaren är nu rengjord och fungerar. Målningsarbetet är klart, vilket har gjort lägenheten snygg och trevlig. Nya dynor är inköpta till västra fyren, som har gjort sittplatserna bekvämare.

Lagom till fyrdagen kunde vi hissa flagg på stång nu placerad strax utanför bagarstugan istället för vid fäste i husväggen.

Under hösten har vi beställt en ”sotarmössa” med tryckt logga på Nidingen, vi räknar med att vi får den till försäljning under våren..

Vi samverkar med Göteborgs Ornitologiska Förening (Nidingens Fågelstation), som håller den västra fyren öppen för allmänheten med gratis inträde.Vi håller även med flagga, livräddningsbojar och badstege.

Ön har varit mycket välbesökt under sommaren. Pandemitillvaron har lockat folk att besöka lokala turistmål. Vi räknade till 30 båtar på en dag och ytterligare passagerare med ribb-båt från Gottskär. Den som besökt Nidingen förstår att det var snudd på trångt.

Försäljningen av våra mössor, böcker och muggar har varit så framgångsrikt att lagren tog slut. Vi har nu köpt in till kommande säsong.

Alla aktiviteter har varit inställda under året så vi har fått göra oss synliga med närvaro på ön, samt via hemsida och facebook.

Vår hemsida och Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Hjälp oss att sprida den här sidan, gå in och gilla samt dela våra inlägg med dina vänner. Vi hoppas att vi framöver fortsätter öka medlemsantalet och ser fram emot ett nytt år och förhoppningsvis många besök på vår vackra ö Nidingen.

Styrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret 2020.
Onsala 21 mars 2021.
Magnus Nolberger             Lisbeth Dahlgren
ordförande                        sekreterare

Medlemsskap 2021: 100 kr för enskild medlem eller 120 kr för familjemedlemsskap

Swish 1230363044 mottagare Nidingens vänner. Glöm inte ange namn och adress!

Bankgiro nr 771-7374. Glöm inte ange namn och adress!

Hämta en utskriftsvänlig version   

"Vi söker alltid fler som känner för att bli
medlem i Nidingens Vänner"