Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året bestått av:
Annette Seldén - ordförande, Tore Bernefur - kassör, Lisbeth Dahlgren - sekreterare, Mats Duell - vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter: Johan Elvborn, Niclas Franzén, Hans Söderström, Magnus Nolberger, Elisabeth Adman Hedestad och Anders Jacobsson.

Intresset för vår förening är fortfarande stort och vi är ca 480 medlemmar. Årsavgiften under 2016 har varit 60 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet som var välbesökt ägde rum den 16 april 2016 på Onsala Båt & Sjöfartsmuseum. Efter årsmötes-
förhandlingarna höll Uno Unger ett mycket intressant föredrag samt visade bilder ur sitt bildarkiv om fåglar och växter på Nidingen, därefter avnjöts en god buffé.

Styrelsen har också deltagit i samverkansmöten tillsammans med Gottskär hotell och Nidingens Fågelstation samt deltagit i ett möte med Statens fastighetsverk.

Årets internationella fyrdag den 21 augusti blev en lyckad dag. Anders Jacobsson var på Nidingen och välkomnade 62 besökare.

Trädgårdsmöblerna är i dåligt skick och styrelsen har beställt två grupper trädgårdsbord med bänkar av Thomas Haraldsson, som han tillverkar och fraktar till Nidingen.
Problemet med nuvarande flaggstång där flagglinan nöts sönder av det stag som håller stången från tvättstugan är nu löst med en ny flaggstång med invändig lina. Den kommer att fraktas ut och monteras under våren.

Under våren har vi tillsammans med fågelstationen och Gottskär hotell investerat och monterat en ny toalett för besökare nere vid hamnen.

I övrigt har vi ute på Nidingen lägenheten som står till medlemmarnas förfogande samt att vi i samverkan med Göteborgs Ornitologiska Förening (Nidingens Fågelstation), håller den västra fyren öppen för allmänheten med gratis inträde.
Föreningen håller även med flagga, livräddningsbojar och badstege.

Föreningen har deltagit på Onsaladagen den 14 maj samt även i det traditionsenliga nationaldagsfirandet tillsammans med kyrkan och Hembygdsgillet den 6 juni.

Vår hemsida och Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Hjälp oss att sprida den här sidan, gå in och gilla samt dela våra inlägg med dina vänner! Vi hoppas att vi framöver fortsätter öka medlemsantalet och ser fram emot ett nytt år och förhoppningsvis många besök på vår vackra ö Nidingen

Styrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret 2016.
Vallda 1 februari 2017.
Annette Seldén             Lisbeth Dahlgren
ordförande                        sekreterare

Medlemsskap: 60kr för enskild medlem eller 100kr för familjemedlemsskap

Plusgiro 46 73 36 - 4. Glöm inte ange namn, adress och e-post!

Hämta en utskriftsvänlig version   

2015 års verksamhetsberättelse   

"Vi söker alltid fler som känner för att bli
medlem i Nidingens Vänner"