Nationaldagsfirande, torsdagen 6 juni
Nationaldagen firas vid församlingshemmet i Onsala

13:30 öppnar Vagnsmuseet, Knaparydsstugan och Båt- och Sjöfartsmuseet. Kaffeservering och korvgrillning.

14.00 Visning av Onsala Kyrka

14:45 Samling till flaggparaden vid Ekhagas parkering

15.00 Flaggan hissas och programmet startar med sång, musik och uppträdande.

Arrangör: Onsala hembygdsgille tillsammans med bygdens föreningar

Högtidstalare Staffan Smith, konferencier Gunnar Börjesson och musik Frazze Fransson med gruppen FrazzJazz

Följande aktörer kommer att vara med på Nationaldags-
firandet den 6 juni:

Nidingens Vä;nner
Onsala Hembygdsgille
Bygdens föreningar
Svenska Kyrkan

Bli medlem

Medlemsavgift: 100 kr fìr enskild medlem eller 120kr för familjemedlemskap.

Swish 1230363044 mottagare Nidingens Vänner
  eller till
Bankgiro nr 771-7374
OBS! GlÖm inte att ange namn och adress!.